Μεταβιβάσεις ακινήτων

reale estate

Το δίκαιο των ακινήτων και οι μεταβιβάσεις είναι η κύρια δραστηριότητα του Γραφείου KCH Law. Εχουμε αναπτύξει ένα σύστημα one-stop, με «in-house» συμβολαιογράφους που επιτρέπει στον πελάτη να λαμβάνει ολοκληρωμένες συμβουλές από μια πληθώρα ειδικών κάτω από μια στέγη.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με πολυάριθμες και σύνθετες περιπτώσεις Ελλήνων και ξένων πελατών που θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να κατασκευάσουν ακίνητα στην ελληνική επικράτεια.

Έχουμε στενούς δεσμούς με επαγγελματίες του χώρου, όπως λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εκτιμητές και επιθεωρητές και έτσι είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πλήρως τον πελάτη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται ωστε να αποκτήσει και να διατηρήσει την ακίνητη περιουσία του στην Ελλάδα. 

Εκπροσώπηση του αγοραστή

Οι έμπειροι στο δίκαιο ακινήτων δικηγόροι του Γραφείου μας μπορούν να εκπροσωπούν τον αγοραστή για να διασφαλίσουν ότι ο πελάτης θα αποκτήσει με ασφάλεια το ακίνητο που επιθυμεί χωρίς βάρη σε αυτό ή οποιεσδήποτε αξιώσεις εναντίον του ιδίου. Ταυτόχρονα, οι δικηγόροι μας συμβουλεύουν και αντιπροσωπεύουν τον αγοραστή σε κάθε βήμα της όλης διαδικασίας. 

Εκπροσώπηση του πωλητή

Οι δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου KCH διασφαλίζουν ότι η μεταβίβαση κυριότητας και η πληρωμή της τιμής του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Οι φορολογικοί και τραπεζικοί κανόνες εφαρμόζονται λεπτομερώς προκειμένου η μεταφορά κεφαλαίων να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του πελάτη. 

Απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπό:

Ένας αλλοδαπός μπορεί ελεύθερα να αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο κάποιοι περιορισμοί για τους υπηκόους τρίτων χωρών για την αγορά ακινήτων κοντά σε στρατιωτικές βάσεις, εθνικά σύνορα και σε ορισμένα νησιά, όπως η Σαντορίνη, απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μόλις γίνει η επιλογή αγοράς του ακινήτου, το πρώτο βήμα είναι να προσληφθεί δικηγόρος σχετικός με μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο δικηγόρος θα είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του νομικού ελέγχου και για την εξασφάλιση ότι τα συμφέροντα του αγοραστή προστατεύονται καθ 'όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Ο δικηγόρος αφού κάνει τη σχετική έρευνα μπορεί να συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή προσύμφωνο αγοράς, εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Ο δικηγόρος πρέπει επίσης να διεξάγει έλεγχο τίτλων, να ελέγξει αν υπάρχουν βάρη επί του ακινήτου, εάν η κατασκευή του έχει ακολουθήσει τους κανονισμούς που επιτάσσει ο Νόμος και η Πολεοδομία και όλοι οι οφειλόμενοι φόροι έχουν καταβληθεί από τον πωλητή. Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στο Υποθηκοφυλακείο και επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, ο αγοραστής μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει και μηχανικό.
Ο αγοραστής θα χρειαστεί επίσης έναν λογιστή ο οποίος θα εξασφαλίσει εκ μέρους του έναν αριθμό φορολογικού μητρώου από την Εφορία και θα είναι ο φορολογικός αντίκλητος του αγοραστή εάν ο αγοραστής δεν διαμένει στην Ελλάδα και δεν μιλάει τη γλώσσα. Ο λογιστής θα υποβάλει επίσης τη φορολογική δήλωση για το ακίνητο κάθε χρόνο.

Ο δικηγόρος λαμβάνει αντίγραφα του τίτλου από τον πωλητή. Είναι ευθύνη του αγοραστή να προσλάβει συμβολαιογράφο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον αρχικό υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, τον φόρο που πρέπει να καταβληθεί και την προετοιμασία του εντύπου που θα υποβληθεί στις φορολογικές αρχές πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει επίσης το συμβόλαιο και επιβεβαιώνει ότι όλα τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά είναι σε ισχύ, οι φόροι έχουν καταβληθεί και γενικά ελέγχει και επιβλέπει την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Ο αγοραστής και ο πωλητής - ή τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν νομίμως - πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση παρουσία του συμβολαιογράφου ο οποίος θα επικυρώσει τη συναλλαγή και θα κρατήσει το συμβόλαιο στο Αρχείο του. Το πρωτότυπο συμβόλαιο παραμένει στα αρχεία του συμβολαιογράφου και ο συμβολαιογράφος μπορεί να εκδίδει μόνο επίσημα αντίγραφα, τα οποία χρεώνονται εκ του Νόμου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το επίσημο αντίγραφο της πράξης και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υποβάλλονται στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο για να μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο όνομα του αγοραστή. Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και εν συνεχεία στο Κτηματολόγιο εκδίδονται εντός δύο εβδομάδων περίπου από την ημερομηνία υποβολής τους.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την καταβολή των αμοιβών του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του λογιστή, του μηχανικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των φόρων μεταβίβασης και των τελών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του κτηματολογίου.

Στην περίπτωση Κινέζου αγοραστή, το γραφείο KCH Law μπορεί να βοηθήσει τον αγοραστή να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα και να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής, όπως και να μεταφράσει επισήμως από την κινεζική στην ελληνική γλώσσα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της δικηγόρου Δάφνης Κορομπέλη, η οποία ομιλεί και γράφει απταίστως την κινεζική γλώσσα.

Νέα

Authorized one stop shop authority for companies

Officially authorized and certified to conduct the on line legal establishment of companies of any legal form in Greece according to National decree 3853/2011 on the establishment of LLPs , SAs, SMEs of any form through the one stop shop authority for companies.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo