Είστε κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου;

Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (ανεξαρτήτως ιθαγένειας) και τα μέλη της οικογένειας τους που ήδη διαμένουν στην Ελλάδα ή θα μετακομίσουν στην χώρα μας εως το τέλος του 2020 με σκοπό μόνιμης εγκατάστασης έχουν τις εξής επιλογές αν θέλουν να συνεχίσουν να διαμένουν νόμιμα εδώ:

  • Έκδοση άδειας διαμονής πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου διάρκειας δέκα ετών σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα
  • Έκδοση άδειας διαμονής πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου διάρκειας πέντε ετών σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει ήδη αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Η προαναφερθείσα πενταετής άδεια διαμονής μπορεί να μετατραπεί σε άδεια μόνιμης διαμονής αφού συμπληρωθεί το διάστημα των πέντε ετών εφόσον βέβαια πληρούνται και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.
  • Έκδοση άδειας διαμονής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους πολίτες τρίτων χωρών όπως για παράδειγμα με την πραγματοποίηση επενδύσεων ( Άδεια διαμονής επενδυτή- Χρυσή Βίζα) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η απόκτηση των ως άνω αδειών διαμονής πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος έκδοσης, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής άδειας διαμονής πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo