Terms & Condition

Το KCH LAW είναι ένα νομικό γραφείο στην Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής καλούμενο «KCH Law Firm» ή «εμείς» ή «εμείς» ή «μας»).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να προστατεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τη λειτουργία του γραφείου μας. Αυτή η Πολιτική έχει σκοπό να σας βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και να κατανοήσετε πώς τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς ως αποτέλεσμα της παροχής νομικών υπηρεσιών ή όταν κάνετε αίτηση για εργασία στο Δικηγορικό Γραφείο KCH . Ως εκ τούτου, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική μαζί με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπού μας και την Πολιτική μας για τα Cookies για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το Δικηγορικό Γραφείο KCH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για αλλαγές, εάν και πότε συμβαίνουν.

Πώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής «GDPR») και των σχετικών νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα. Επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με:

 • δέσμευση των νομικών και/ή άλλων υπηρεσιών μας
 • ως αποτέλεσμα της εμπλοκής σας με έναν από τους πελάτες μας
 • Συμμορφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • διαχείριση αιτημάτων συνδρομών, μάρκετινγκ και άλλου υλικού μάρκετινγκ κατά περίπτωση
 • αποδοχή των προσκλήσεων και συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας
 • αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού
 • cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας
 • διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχονται από ή για λογαριασμό των πελατών μας και των αντίστοιχων στελεχών, πρακτόρων, συμβούλων και προσωπικού τους με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών. Αυτή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δικαιολογείται από το εύρος της λειτουργίας μας και βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως δικηγορική εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές νομικές υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με τη δέσμευσή μας για απαραβίαστη εμπιστοσύνη προς τους πελάτες μας.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε εμάς (π.χ. προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με οποιονδήποτε από τους εταιρικούς μας πελάτες ή μελλοντικούς αξιωματούχους ή προσωπικό, αντίπαλο ή πωλητή ή αγοραστή ή προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους νομικούς ή άλλους συμβούλους ή το προσωπικό τους, ανάλογα με την περίπτωση ). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν περιορίζονται μόνο στο είδος των πληροφοριών που μπορούν να βρεθούν σε μια επαγγελματική κάρτα, όπως ονόματα, τίτλοι/θέση, όνομα εταιρείας, διευθύνσεις εργασίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στους χώρους εργασίας και στην υποδοχή και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλέγουμε περαιτέρω πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας σε σχέση με ελέγχους συγκρούσεων, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνώση των διαδικασιών των πελατών μας, αλλά και για την προετοιμασία για νομικές διαδικασίες ή την υπεράσπιση αξίωσης ή την παροχή των απαιτούμενων νομικών υπηρεσιών στους πελάτες. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τρίτων (δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στις νομικές διαδικασίες που χειριζόμαστε.

Εάν είστε υποψήφιος υποψήφιος για να γίνετε μέλος της ομάδας μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιορίζονται σε:

 • Το όνομά σας και ο τίτλος εργασίας σας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Βιογραφικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και/ή του φύλου σας εάν μας το παρέχετε, της εκπαίδευσής σας, του εργασιακού σας ιστορικού και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας σχετικής με την πιθανή πρόσληψη που συμφωνείτε να μας παρέχετε.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα i) με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες μας (αυτή η επεξεργασία απαιτείται για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων των πελατών μας για τη λήψη νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης), ii) βάσει των έννομο συμφέρον προκειμένου να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του γραφείου μας, όπως η τήρηση των λογαριασμών μας, η τήρηση αρχείων, οι σκοπούς τιμολόγησης και φορολογικής συμμόρφωσης και τέλος, και iii) προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο εάν απαιτείται i) για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ii) με βάση τη συγκατάθεσή σας, iii) για σκοπούς που σχετίζονται με τη νομοθεσία για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση και iv) για λόγους που συνδέονται με νομική διάταξη για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Πώς και πότε κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με διάφορα τρίτα μέρη, όπως απαιτείται. Αναθέτουμε υπεργολαβία σε τρίτους, μετά από προσεκτική επιλογή και ακολουθώντας την κατάλληλη συμπεριφορά δέουσας επιμέλειας, καθώς και την εκτέλεση συμβατικής τεκμηρίωσης για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται κατάλληλα τις προσωπικές πληροφορίες, προσφέροντας το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας .

Ενδεικτικά, μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με:

 • Επαγγελματίες σύμβουλοι όπως δικηγόροι, λογιστές και ασφαλιστές.
 • Κυβερνητικές και ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές και υπηρεσίες, δικαστήρια και δικαστήρια.
 • Εφορίες και Μητρώα Εταιρειών.
 • Τραπεζικά Ιδρύματα.
 • Τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, όπως, ενδεικτικά, μεταφραστικές υπηρεσίες, εμπιστευτική διάθεση απορριμμάτων, πάροχοι συστημάτων πληροφορικής ή λογισμικού, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής, πάροχοι αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών, ταχυδρομικοί ή ταχυμεταφορείς που μας βοηθούν στην παράδοση σχετικών εγγράφων σε ένα θέμα ή σε ταχυδρομικές καμπάνιες μάρκετινγκ.
 • Τρίτοι που ασχολούνται κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών που παρέχουμε σε πελάτες, όπως αντίδικοι και οι δικηγόροι τους, δικαστικοί επιμελητές, μάρτυρες, συμβολαιογράφοι, διερμηνείς, εμπειρογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές, διαμεσολαβητές, λογιστές και φοροτεχνικοί.
 • Συνδεδεμένες δικηγορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ή δικηγορικά γραφεία που ανήκουν στο ίδιο νομικό δίκτυο με εμάς.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης ιστού που μας βοηθούν με αναλυτικές πληροφορίες πελατών, όπως το Google Analytics.
 • Εικόνες από τις καταγραφές των καμερών CCTV στους χώρους μας.

Cookies

Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μέσω της χρήσης cookies. Τα   Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού σας, να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, να σας αναγνωρίσουν, να παρακολουθήσετε και να διατηρήσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Επισκεφτείτε την Πολιτική μας για τα Cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies.

Εμπιστευτικότητα & Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλή τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται. Για το σκοπό αυτό έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, κανόνες, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Ωστόσο, κανένα πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των πληροφοριών σας. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που μας μεταδίδονται από άλλα δίκτυα (διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα κ.λπ.).

Όλοι οι επαγγελματίες μας σύμβουλοι, υπάλληλοι και υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή αυτοί που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), που έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των τέτοιες προσωπικές πληροφορίες.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα συλλέγουμε και ειδικότερα για τη συμμόρφωση με νομικούς, λογιστικούς κανονισμούς ή κανονισμούς αναφοράς. Η κατάλληλη περίοδος διατήρησης θα ποικίλλει και θα εξαρτάται κυρίως από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τη φύση τους, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη αυτών και, τέλος, τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του νόμου παραγραφής περιόδους σύμφωνα με την κατηγορία προσωπικών δεδομένων του

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και σαράντα πέντε (45) ημέρες ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ακόμα.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας τους και το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και, σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα αντίρρησης

Το δικαίωμα αντίρρησης σε ορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή όταν με άλλο τρόπο βασιζόμαστε στο δικό μας ή έννομο συμφέρον κάποιου άλλου για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

 • Δικαίωμα εξαίρεσης

Το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από μελλοντικές δραστηριότητες μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο κουμπί «κατάργηση εγγραφής» σε οποιαδήποτε από τις αποστολές μας ή στέλνοντας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιείται σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων του κράτους μέλους που επιλέγετε.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με

αυτήν την πολιτική, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας μας που βρίσκονται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo