Καριέρες

Πάντα αναζητούμε υποψηφίους με ιδιαίτερες δεξιότητες και κίνητρο να ενταχθούν στην ομάδα μας.
Νομικές σπουδές και εμπειρία σε σύνταξη συμβολαίων και συμβολαιογραφική εργασία πρέπει να τονίζονται, διότι θα ληφθούν υπόψιν.
Ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως υποψηφίους που ομιλούν και γράφουν κινέζικα ή και άλλες ξένες γλώσσες να επικοινωνήσουν μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo