Δίκαιο Ενέργειας

Μέσω δικτύου ειδικών συμβούλων (δικηγόρων και μηχανικών) παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων και την άσκηση δραστηριοτήτων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

• αδειοδότηση ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προμήθεια, διανομή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου

• συμμετοχή παραγωγών, προμηθευτών και εμπόρων στις νέες (χρηματιστηριακές) αγορές ενέργειας

• ανάπτυξη αιολικών & φωτοβολταϊκών σταθμών & εξαγορές εταιρειών ειδικού σκοπού

• συμμετοχή σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (διαγωνισμούς) & στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

• ενεργειακή ρύθμιση & ρυθμιστική συμμόρφωση

• διαιτησία & επίλυση ενεργειακών διαφορών

• διαμόρφωση & εφαρμογή πολιτικών για την ενεργειακή μετάβαση & την κλιματική αλλαγή

Νέα

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo