Νέες τροποποιήσεις στην διαδικασία έκδοσης Golden Visa προς εξυπηρέτηση των επενδυτών

Σύμφωνα με τον Νόμο 4764/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 256 ΦΕΚ στις 23-12-2020  οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογένειας τους που θέλουν να βγάλουν άδεια διαμονής επενδυτή (Χρυσή Βίζα) έχουν πλέον την δυνατότητα να το κάνουν πριν την είσοδό τους στην Ελληνική επικράτεια μέσω πληρεξουσίου το οποίο έχει θα έχει συνταχθεί ενώπιον της ελληνικής προξενικής αρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αιτών δεν υποχρεούται πλέον να προσκομίσει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την ασφάλιση ασθένειας κατά την στιγμή της κατάθεσης της αίτησης αλλά έχει την δυνατότητα να προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από αυτήν μαζί με την λήψη βιομετρικών και να πάρει κανονικά βεβαίωση κατάθεσης αιτήσεως.

Επιπρόσθετα με τον ως άνω νόμο ορίζεται ότι:

  • Οι άδειες διαμονής που λήγουν από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021
  • Οι άδειες διαμονής που λήγουν από 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την νέα νομοθεσία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo