Ιδιώτες Πελάτες

Από το 1977, το Γραφείο KCH LAW ασχολείται τόσο με Ελληνες όσο και με πελάτες του Εξωτερικού που επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα ή να ζητήσουν νομικές ή φορολογικές συμβουλές για ακίνητα στην Ελλάδα.

Το γραφείο μας μέσω του δικτύου ιδιωτών πελατών του έχει εξασφαλίσει άριστη φήμη στο ελληνικό νομικό περιβάλλον.

• Η άριστη φήμη μας είναι το ισχυρό μας χαρακτηριστικό στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και εξισορροπούμε όλες τις περιπτώσεις ανάλογα με το συμφέρον και την ασφάλειά τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν προχωρούμε με τις υποθέσεις των πελατών μας είναι διότι έχει προηγηθεί σοβαρή δουλειά και γνωρίζουμε εις βάθος τη νομική κατάσταση της κάθε περίπτωσης.

• Από το 2013 συμβουλεύουμε τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για Golden Visa κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, από την απόκτηση ακινήτου μέχρι την ανανέωση των αδειών διαμονής και ασχολούμαστε με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παροχή συμβουλών σε ιδιώτες πελάτες (οικονομικών, φορολογικών, επιχειρηματικών και επί θεμάτων ακινήτων)

• Από την αρχή του επενδυτικού νόμου στην Ελλάδα το 2013 και μέχρι αυτή τη στιγμή το γραφείο μας έχει εκδώσει 250 άδειες Golden Visas και 300 άδειες Οικογένειας καθώς και ανανεώσεις.

• Δίνουμε προσοχή σε κάθε πελάτη σε προσωπικό επίπεδο και ασχολούμαστε με τα νομικά θέματα των Ιδιωτών Πελατών, εξετάζοντας τη συνολική εικόνα και τα νομικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Πελάτης μας και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε μια νομική λύση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Νέα

Authorized one stop shop authority for companies

Officially authorized and certified to conduct the on line legal establishment of companies of any legal form in Greece according to National decree 3853/2011 on the establishment of LLPs , SAs, SMEs of any form through the one stop shop authority for companies.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo