ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α 241/23.12.2022)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ GOLDEN VISA

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ GOLDEN VISA

Δυνάμει του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α 241/23.12.2022), για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος διπλασιάζεται το ελάχιστο ποσό επένδυσης σε 500.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΦΟΡΑ

Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η επένδυση στις περιοχές αυτές θα πραγματοποιείται σε ένα (1) μόνο ακίνητο. Δηλαδή τα 500.000 ευρώ αφορούν μόνο ένα (1) ακίνητο.

Για τις υπόλοιπες περιοχές όπου εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 250.000 ευρώ, η επένδυση μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ρύθμιση ισχύει από 1-1-2023. Ορίζεται ωστόσο μεταβατική περίοδος κατά την οποία για τις περιοχές αυτές έως 31-12-2023, ως ελάχιστη αξία επένδυσης παραμένει το ποσό των 250.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους 10% επί του τιμήματος μέχρι τις 30-4-2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή 10% επί του τιμήματος αγοράς μέχρι τις 30-4-2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης 250.000 ευρώ έως τις 31-12-2023.

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Προσθήκη δυνατότητας θεώρησης πληρεξουσίου, προκειμένου να υποβληθεί από τον πολίτη τρίτης χώρας η αίτηση για τη χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή πριν από την είσοδό του στη χώρα, εκτός από τις προξενικές αρχές πλέον και με επισημείωση της Χάγης από αρμόδιο αλλοδαπό υπάλληλο.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo