Νεο δικαιολογητικό για την απόκτηση Golden Visa- Βεβαίωση Συμβολαιογράφου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Στις 11 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύθηκε το υπ’αριθ. 4483 ΦΕΚ με το οποίο οριστικοποιείται η μορφή που θα πρέπει να έχει η βεβαίωση που συντάσσεται από συμβολαιογράφο και προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον πολίτη τρίτης χώρας που κάνει αίτηση για την χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή.

Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε και ο τρόπος καταβολής του (δίγραμμη τραπεζική επιταγή, μεταφορά πίστωσης, πληρωμή με POS, πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), οι λεπτομέρειες διενέργειας της πληρωμής, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί προηγούμένως από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Η βεβαίωση αυτή συντάσσεται από τον ίδιο συμβολαιογράφο που συνέταξε την συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και προσκομίζεται υποχρεωτικά με ποινή απόρριψης της αίτησης από τον επενδυτή που θέλει να αποκτήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 20Βτου νόμου 4251/2014.

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται προφανές πόσο σημαντικος έχει καταστεί ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην απόκτηση της άδειας διαμονής από αλλοδαπούς επενδυτές καθώς από την ορθή συμπλήρωση της ανωτέρω βεβαίωσης εξαρτάται το αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα τους για την απόκτηση της προαναφερθείσας άδειας.

 

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo