Ζητείται υπάλληλος συμβολαιογραφείου

Με εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη , άριστη γνώση συμβολαιογραφικών προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, τυφλό σύστημα γραφής ή ικανότητα γρήγορης δακτυλογράφησης, άριστη γνώση Ελληνικής Γλώσσας, ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας, προσοχή στην λεπτομέρεια και ικανότητα στη διαχείριση υποθέσεων φυσικών προσώπων. info emaillabrinikorobeli@gmail.com. Aριστες συνθήκες εργασίας και χώρου εργασίας.  

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo