Σταθερή φορολόγηση για το παγκόσμιο εισόδημα ξένων συνταξιούχων στην Ελλάδα

Απαραίτητες προϋποθέσεις

α) Ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

β) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση απαιτείται αίτηση στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ στην οποία θα δηλώνεται επίσης και το κράτος που ο συνταξιούχος είχε την τελευταία φορολογική κατοικία.

Απαιτείται επίσης να προσκομιστεί οποιόδηποτε έγγραφο από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή.

Η αίτηση παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της καθώς η απόφαση δίνει συμπληρωματική προθεσμία στον αιτούντα μέσα στην οποία μπορεί να τα καταθέσει.

Μετά την έγκριση της αίτησης το πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη συνολικά και ορίζει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

Χρόνος αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, το αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο  για το επόμενο φορολογικό έτος.

Ειδικά για το 2020: Η προθεσμία υποβολή της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ορίζεται μέχρι τις 30.9.2020.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης  για το επόμενο φορολογικό έτος.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αρμόδια ΔΟΥ κατάθεσης της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, τους τρόπους  κατάθεσης αυτής, τις προθεσμίες για την συμπληρωματική κατάθεση των δικαιολογητικων και εξέτασης των αιτημάτων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo