Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας

TAX 3

Ο νόμος 4714/2020 επέφερε σημαντικές αλλαγές που ευνοούν ιδιαίτερα τις δωρεές Ελλήνων, πρώην κατοίκων εξωτερικού, τις γονικές παροχές, αλλά και τις δωρεές γονέων, είτε Ελληνων, ειτε αλλοδαπών, προς τέκνα με σκοπό την αγορά πρώτης κατοικίας. Ο νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις εντάσσονται στην πολυετή προσπάθεια του Ελληνικού κράτους να  δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και αγορά πρώτης κατοικίας, αλλά και να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά:

  1. Απαλλάσσεται από τον φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή, Έλληνα υπηκόου ο οποίος κατοικούσε στο εξωτερικό για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα έτη. Σε αυτή την περίπτωση ο δωρητής θα πρέπει να παρέχει ορισμένες αποδείξεις αναφορικά με τον χρόνο παραμονής του στο εξωτερικό, το χρονικό διάστημα μετεγκατάστασης του στην ημεδαπή, αλλά και τον χρόνο και τον τόπο που αποκτήθηκε αυτή η περιουσία.
  2. Απαλλάσσονται από τον φόρο οι γονικές παροχές και οι χρηματικές δωρεές  που γίνονται από γονείς προς τέκνα με σκοπο την αγορά πρώτης κατοικίας από το τέκνο. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι ενός ορισμένου ποσού πέρα από το οποίο επιβάλλονται φόροι ανάλογα με το ύψος της δωρεάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στην περίπτωση αυτή είναι να αποδεικνύεται ότι η γονική παροχή ή δωρεά θα χρησιμοποιηθεί για την  αγορά πρώτης κατοικίας από το τέκνο.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν ενεργούν αναδρομικά, αλλά τίθενται σε ισχύ μετά την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αποδείξεις που χρειάζεται να παρέχει ο ενδιαφερόμενος, τα ποσά που αφορούν οι νέες ρυθμίσεις καθώς και την χρονική ισχύ αυτών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo