Σταθερή ετήσια φορολογία για πραγματοποίηση επενδύσεων μεγάλης αξιας στην Ελλάδα

Α) Ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα

Β)Να πραγματοποιήσει επένδυση αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι προβλέπεται ότι θα καταβάλλουν κάθε χρόνο σταθερό φόρο ίσο με 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να ζητηθεί επέκταση της ευνοικής αυτής ρύθμισης και για τα μέλη της οικογένειας τους.  Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας.

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε 1 δόση μέχρι την τελευταια εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου κάθε έτους.

Το πρώτο έτος υπαγωγής ο φορολογούμενος απαιτείται να αποδόσει όλο το φόρο εντός 30 ημερών από την αποδοχή της αιτησης.

Στην σχετική αίτηση του ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναφέρει τον τόπο της προηγούμενης φορολογικής κατοικίας του έτσι ώστε η Φορολογική Διοίκηση να μπορέσει να ενημερώσει το  κράτος αυτό για την μεταβολή της φορολογικής τους κατοικίας.

Ο ευνοικός αυτός τρόπος φορολόγησης ισχύει για 15 φορολογικά έτη.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την ανωτέρω φορολογική ρύθμιση (αρμόδια αρχή κατάθεσης της αίτησης, τρόπος κατάθεσης αυτής  και προθεσμίες και εξέτασης των αιτημάτων ) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

dsa logo slider2 2 15

notaries athens

notaries of europe logo full

Recommended Firm Logo